حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • ساخت روانکار یا نانوپوشش مقاوم به حرارت با قابلیت آب‌بندی و کاهش ضریب اصطکاک

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
  • طراحی و ساخت افزاره‌های پوشیدنی جهت پایش سیگنال‌های الکتروکاردیوگراف (ECG)

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
  • فراخوان طرح در زمینه فرآیند تولید کک سوزنی، گوگرد زدایی و فرآوری خوراک‌های آن

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: ممانعت از رشد میکروارگانیسم ها؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

نگهداری طولانی مدت مواد غذائی و همچنین ممانعت از شیوع بیماریهای ناشی از غذا باعث گردیده است که راههای جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها و ضد مه کردن در بسته...

مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد واحد تجهیزات
بخش آماری