حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
معرفی مرکز نانوکامپوزیت و پلیمر
مرکز توسعه نانوکامپوزیت ایران زیر نظر کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1396 با هدف رسوخ فناوری نانو در صنایع مرتبط با حوزه کامپوزیت ها (زمینه پلیمری، فلزی و سرامیکی)، رنگ و رزین راه اندازی شده است. ماموریت اصلی ما توسعه و  پیشرفت صنایع کشور در تولید محصولات باکیفیت و با کمترین هزینه می باشد. 
برای محقق شدن این مأموریت، مرکز با بکارگیری شیوه های جدید از طریق فعال نمودن کارگزاران تبادل فناوری، فرصت ارائه دانش فنی ایجاد شده توسط مراکز علمی - پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان را به شرکت های متقاضی صنعتی ایجاد کرده است. در همین راستا مرکز با جمع آوری بانک اطلاعاتی از صنعتگران، فناوران، اساتید، متخصصان و کارشناسان ممتاز کشور در حوزه نانوکامپوزیت ها، رنگ و رزین تعامل با آنها را شروع کرده است و با در نظر گرفتن برخی حمایت های مادی و معنوی سعی در توانمند نمودن کشور در عرصه فناوری نانو و به دنبال آن ایجاد فرصت های تبادل فناوری در این حوزه صنعتی را دارد.