حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
کارگزاران نانوکامپوزیت و پلیمر

سید یحیی رهنمائی - حوزه نانوکامپوزیت های ترموپلاستیک

کارگزار کارگروه صنعت و بازار

فایل ویزیت کارت برای دانلود

تلفن تماس                     09120221473     

ایمیلrahnamaei@nanoindustry.ir                                    

لینک رزومه کارگزار

 

سجاد محمودپور قمصر - حوزه نانوکامپوزیت های الاستومری و لاستیک ها

کارگزار کارگروه صنعت و بازار

فایل ویزیت کارت برای دانلود

تلفن تماس                    09120221473     

ایمیل                               

لینک رزومه کارگزار

 

سروش رستگار - حوزه نانوکامپوزیت های ترموپلاستیکی، رنگ و رزین

کارگزار کارگروه صنعت و بازار

فایل ویزیت کارت برای دانلود

تلفن تماس                    09197538546     

ایمیل                                    

لینک رزومه کارگزار

 

محسن نهاوندی مدیرعامل شرکت نانو فناوران فاران

کارگزار کارگروه صنعت و بازار

کارگزار فعال در استان فارس

تلفن تماس                    09120232655     

فایل ویزیت کارت برای دانلود

ایمیل   faranntco@nanoindustry.ir

لینک رزومه کارگزار