حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

چاپ پذیر کردن بسته بندی های پلیمری مواد غذایی

(اعتبار تا آخر سال 1397)

ایجاد و یا افزایش چسبندگی بر روی سطوح ظروف پلیمری و یا ورقه های فلزی پیش از چاپ و لمینیت و یا پوشش، ضروری است. اغلب بسته بندی¬ها از جنس پلیمر (مانند پلی اتیلن، پلی پروپیلن و ...) هستند که مشکل چاپ داشته و اعمال فرآیند چاپ بر روی آنها با مشکلاتی مواجه هست که سبب کاهش کیفیت چاپ یا محدودیت در استفاده از رنگ¬ها می¬شود. بهبود خواص سطحی این مواد با هدف افزایش قابلیت چاپ پذیری آنها از اولویت¬های صنعت چاپ است. استفاده از فناوری¬های اصلاح سطحی مانند فناوری پلاسما و به ویژه پلاسمای سرد می¬تواند به عنوان تکنیکی بسیار موثر و مقرون به صرفه در خط تولید به صنایع چاپی کار گرفته شود. این فناوری با بهبود و تغییر خواص سطحی موجب اتصال و بهبود چسبندگی به ویژه رنگ¬های چاپی بر روی سطح بسته بندی¬ها به ویژه بسته بندی¬های مواد غذایی می¬شود.